уторак, 31. јануар 2017.

ТРГОВИНА ЦАРУЈЕ У БИХ: Ово је омиљена делатност малих фирми

У БиХ је закључно са првим полугодиштем прошле године било 35.700 фирми, од којих 74,7 одсто спада у микропредузећа, 18,1 одсто је малих предузећа, 6,1 одсто су средња, а само један одсто велика предузећа, које запошљавају 250 радника и више. 

Из Агенције за статистику БиХ напомињу да за 0,1 одсто предузећа нема података, да у овај укупан број предузећа нису урачунати предузетници, те да је реч о фирмама које су предале своје финансијске извештаје. 

Највећи број микропредузећа, која запошљавају до девет лица, њих 33,1 одсто, бави се трговином на велико и мало, као и поправком моторних возила и мотоцикала, 12 одсто их је у прерађивачкој индустрији, 9,9 одсто се бави стручном, научном и техничком делатношћу, 8,7 одсто осталим услужним делатностима, 6,1 одсто предузећа бави се превозом и складиштењем, а 5,6 одсто грађевинарством. 

Када је ријеч о малим предузећима, која запошљавају између 10 и 49 лица, трговином на велико и мало, те поправком морорних возила и мотоцикала бави се 24,1 одсто фирми, 19,3 одсто их је у прерађивачкој индустрији, 9,3 одсто у образовању, 8,7 одсто фирми бави се грађевинарством, а шест одсто складиштењем и превозом. 

Од укупног броја средњих предузећа, која запошљавају између 50 и 249 лица, 24,1 одсто их је регистровано у подручју образовања, 20,4 одсто се бави прерађивачком индустријом, 12,3 одсто трговином на велико и мало, 10,9 одсто јавном управом и одбраном, те обавезним социјалним осигурањем, а 6,7 одсто фирми се бави дјелатностима здравствене и социјалне заштите. 

(Независне)

Нема коментара:

Постави коментар