четвртак, 11. мај 2017.

НБС КОНАЧНО ОЛАКШАЛА УПЛАТЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА ЗА ИТ КОМПАНИЈЕ: Али само за износе до 1.000 евра

Компаније у Србији које послује у области информационих технологија и уобичајено остварују приливе из иностранства, на пример по основу продаје рачунарских програма, могу банкама дати трајни налог о основу наплате за приливе до 1.000 евра, саопштено је  из Народне банке Србије.Како се наводи у саопштењу, овај налог подразумева да у свим ситуацијама када се остварују приливи из иностранства до наведеног износа долази до аутоматског уписивања податка о шифри наплате и књижења наплате у корист рачуна клијента, без потребе да клијент посебно обавести банку о том основу.

Из НБС наводе да су, у сарадњи с представницима Владе, Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије и Министарства државне управе и локалне самоуправе, на овај начин разрешили недоумице банака и њихових клијената у вези с применом прописа из области платног промета са иностранством а које се односе на реализацију прилива из иностранства.

Централна банка указује на то да већ неколико година уназад већина банака омогућава својим клијентима да податак о појединачном основу наплате из иностранства и инструменту наплате доставе електронским путем у оквиру апликација електронског банкарства, и то без обзира на висину прилива.

Притом, како се додаје, нема никаквих сметњи да клијент овај податак достави и на други начин који је уговорио с банком, као што је коришћење уобичајених канала електронске комуникације (нпр. СМС-ом или имејлом).

"Уверени смо да овакав приступ решавању свих питања који се односе примену важећих прописа, уз друге активности које спроводе надлежне државне институције, битно доприноси унапређењу услова за пословање ИТ сектора у нашој земљи, али и општем побољшању пословне климе која је једна од основних претпоставки стабилног и одрживог привредног раста", наводи се у саопштењу.

Нема коментара:

Постави коментар