петак, 22. јун 2018.

ШВАЈЦАРСКА ДЕЛИ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА: Ево који су услови конкурса!

Швајцарска влада ће подржати социјално иновативне пројекте у Србији, кроз програм Сwисс ПРО, са 420.000 евра, а подршка ће се односи на организације цивилног друштва (ОЦД) и локалне самоуправе (ЛСУ) да започну и спроведу социјално иновативне пројекте усмерене на потребе рањивих група и њихово социјално укључивање.

Кроз јавне позиве који трају до 3. августа, ОЦД могу добити бесповратна средства да „нове идеје по мери заједнице“, што је и мото позива, спроведу у дело, док ће одабране ЛСУ прво добити техничку подршку, а затим и средства за спровођење пројеката у партнерству са цивилним сектором.

Како је саопштено из тог програма, право учешћа на јавном позиву намењеном цивилном сектору имају ОЦД са доказаним искуством у спровођењу пројеката који су усмерени на рањиве групе. Организације морају бити регистроване најмање годину дана и то са седиштем у једној од 99 ЛСУ обухваћених програмом.

За услуге социјалне заштите потребно је постојање лиценце и најмање две године искуства у пружању услуга. Програм ће подржати до 25 организација за спровођење пројеката у вредности од најмање 10.000 до највише 14.000 евра.

Право учешћа на јавном позиву намењеном јачању капацитета ЛСУ имају општине и градови са програмске територије који припадају III и IV групи према степену развијености.

Кроз техничку подршку, програм ће подржати до десет ЛСУ за унапређење локалних политика и процедура за одговорније и транспарентније финансирање пројеката од јавног интереса које спроводе ОЦД.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања и документација за пријављивање доступне су на веб сајту програма www.swisspro.org.rs/konkursi/javni pozivi.

Програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Свис Про допринеће побољшању квалитета живота грађана и грађанки Србије, нарочито оних који припадају рањивим друштвеним групама, кроз унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа.

Нема коментара:

Постави коментар